" Dart Primitiv Tipler"

Dart – String, num, var

Arkadaşlar öncelikle değişkenlere başlamadan önce değişken nedir sorusuna cevap bulalım.

Değişken Nedir?

Belirli tipte bilgi tutan değerdir.

Değişkenleri bilgi taşıyan kutular olarak düşünmek faydalı olacaktır. Bunların tek amacı verileri etiketlemek ve bellekte saklamaktır. Bu veriler daha sonra programınız boyunca değiştirebilinir ve kullanılabilirler.

String: Tırnak(‘ ‘ veya ” “)içerisine yazılan tüm değerlerdir.Tırnak için de yazılarak sayı, yazı, karakterler String değişkeni ile gösterilir.

main(){
String ders= "Ornek Yazi 561@";
print(ders);

String ders2= ' Ornek Yazi 2';
print(ders2);

String ders3= """ Ornek Yazi 3,
Ornek yazi 4,
Ornek yazi 5 """; // Bu yazılış biçimde Alt alta gelecek şekilde değişkenimize değer atayabiliriz.
print(ders3);

String ders4= 'Ders\'in incelikleri'; // Tek tırnak kullanarak String ifada yazarken Ters slas ile üst tırnak işareti bırakabiliriz.
print(ders4);

String ders5= "Ders'in gidişatı"; // Cift tirnak içlerinde tek tırnak ile ayırma yapabiliriz.
print(ders5);
}

Örnekte  belirtildiği gibi String ifadeler ‘ ‘ ve ” ” kullanarak içlerine yazılan değerleri alırlar. “”” “”” Üç tırnak baş’ a ve sona geldiğinde satır atlatarak String ifadelerimizi gösterebiliriz. Ayrıca tek tırnak ile String değişkeni ni belirtirken’ iç yazıda tekrar tek tırnak ile ayırma yaparken \ ters slaş kullanım ‘ tek tırnak işaretini koymalıyız. Örnekteki ders4 değişkenin de ifade edilmiştir.’


 

num:   Tüm sayıları kapsar. Tamsayılar, ondalık sayılar.  (1,2,3,4, 1.3 ,6.4)

Örnekte gösterildiği gibi num değişkenimize 88 ve 56.3 değeri verilebiliyor. Normal de tam sayı int , ondalıklı sayı double değişken tipleri ile gösterilir. num veri tipimiz sayısal değerlerimizin hepsini kapsamaktadır.

main(){
num sayi= 88;


num ondalik= 56.3;print("Tam Sayimiz: $sayi" + " " + "Ondalik Sayimiz:  $ondalik" + "dir");//Tırnak işaretleri içinde değişken gösterirken değişkenin önüne ($)dolar işareti getirmeliyiz.Eğerki .....

print("Toplam Sonuc: ${sayi+ondalik}"); //Değişkenler de işlem yapılıcasa tırnak içinde, doların işaretinin ardından süslü parantez getirelerek işlem yapılmalıdır.
}


var: Örnekte belirtildiği gibi var tipimizin dart dilindeki görevi, gelen değerin değişken tipini otomatik bulmayı sağlar. Mecbur durumda kalmadıkça değişkenimizin tipini belirtmemizde fayda var.

main(){
  // ikitane slaş işareti yorum satırı anlamını taşır. Programımız da herhangi reaksiyona girmez.

  var degiskenimiz = "lextotan.com"; // Tırnak işarti kullanılarak içinde oluşturulan değer (String)
  print(degiskenimiz); // Print komutu, değişkenimizin çıktısını ekranda görmemizi sağlayan komut.

  degiskenimiz = "Lextotan Dart Dersi"; // İkinci kere değişken tipimizi belirtmemize gerek yoktur.
  print(degiskenimiz);

  var sayidegiskeni = 10; // Tam sayı değeri (int)
  print(sayidegiskeni); 


}

    Bu başlık altında String, num ve var değişken tiplerini ele aldık.    

0 Yorumlar

Yorum Yaz

Yorum Yapmak İçin Lütfen Üye Girişi Yapın.

Güncel Haberler

Sosyal Medya