Hayvanlarda Neden Eşcinsellik Bu Kadar Yaygındır?

Hayvanlarda Neden Eşcinsellik Bu Kadar Yaygındır?

Hayvanlarda Neden Aynı Cinse Cinsel Davranış Bu Kadar Yaygındır? Uzun zamandır evrimsel bir bilmece olarak kabul edildi. Ancak yeni araştırmalar bunun düşünmenin yanlış bir yolu olabileceğini öne sürüyor. Çok uzun bir süredir bilim insanları, hayvanların aynı cinsiyetten bireylerle cinsel davranışlarda bulunduğunu gözlemliyor ve biliyorlar.

Bu aynı cinsiyetten cinsel davranış (SSB)*; 1,500’den fazla hayvan türünde, solucanlardan nematod yılanlara, primatlardan deniz yıldızlarına, yarasalara kadar bu durum gözlemlenmiştir.
Son yıllarda, hayvanların neden doğrudan üremeye neden olmayan bu cinsel davranışlarda bulunduğunu anlamak için sayısız hipotez önerilmiş ve test edilmiştir. Doğa Ekolojisi ve Evrimi’nde yayınlanan teorik bir bakış açısıyla, biyologların SSB’yi açıklamak için önerdikleri hipotezleri ve onların altında yatan yaygın ancak tartışmasız varsayımları yansıtıyoruz.
SSB’yi açıklamak için önerilen tüm hipotezlerde ortak olan SSB’nin “evrimsel bir paradoks” olarak nitelendirilmesidir. Çünkü bir hayvanın hayatta kalmasına veya üreme başarısına (biyologların “zindelik” dediği şey) açıkça katlanmaksızın devam eder.

Bir Paradoks
Bir “paradoks” olarak, SSB’nin biyologlar tarafından o kadar bariz maliyetli olduğu varsayılmaktadır ki, ya muazzam faydalar sağlamalıdır. Ya da doğal seçilim ile ortadan kaldırılmaları için geçirimsizdir. Dahası, SSB’yi inceleyen çoğu bilim insanı, yalnızca tek bir ilgilenilen türdeki mevcudiyetine odaklanma eğilimindedir.

Ayrıca bu durum, SSB’nin gözlemlendiği her hayvan türünde bağımsız olarak geliştiğinin kabul edilmediğine dair varsayımlara yol açmıştır. Ancak bu varsayımlar sağlam mı? Olmadıklarını ve belki de bilimsel zorluklardan çok kültürel normlara dayandıklarını savunuyoruz.

Birincisi, SSB’nin maliyetinin genellikle yüksek olduğu varsayılmaktadır. Çünkü SSB’ye dahil olmak, bireylerin zindelik kazanmadıkça zaman, enerji ve kaynakları boşa harcamalarına neden olmaktadır.

Bununla birlikte, hayvanlar çoğu zaman sadece birkaç yavru üretmek için pek çok kez çiftleşir. Ve DSB’nin(farklı cinsiyetten cinsel davranış veya DSB) davranışları çoğu zaman birçok nedenden dolayı üremeyle sonuçlanmaz.
İkincisi, biyologlar SSB kadar çok sayıda türe yayılmış diğer özellikler için, çoğu zaman, özelliğin pek çok bağımsız zamandan ziyade, türün ortak atalarında sadece bir veya birkaç defa geliştiği evrimsel olasılığı düşünürler.

Son olarak, SSB ile ilgili önceki araştırmaların altında yatan bu varsayımların her ikisi de, SSB’nin anormal olarak görüldüğü, belki de bu varsayımların nereden geldiğini ve neden nadiren sorgulandıklarını açıklayan heteronormatif bir dünya görüşü ile pekiştirilmektedir.

Makalemizde, SSB de dahil olmak üzere, hayvansal ve farklı büyüleyici hayvan dünyasını anlamanın yeni yollarını sunan, perspektifte ince bir kayma olduğunu savunuyoruz. SSB’yi, abartılı olarak veya DSB’den karşılıklı olarak ayrı şekilde görmekten açıkça uzaklaşıyoruz.

Bunun yerine, bireylerin ve hayvan popülasyonlarının geniş bir kombinasyon dizisinde hem DSB hem de SSB’yi içeren bir dizi cinsel davranış yelpazesinde yer alabileceğini kabul ediyoruz.

Alternatif Senaryo
Bu perspektif bize şu alternatif senaryoyu önermemize yol açar:

Peki ya SSB, hayvanların herhangi bir tür cinsel davranışa girmeye başladığından beri buralarda olsaydı. Hipotezimizde, atalara ait hayvan türleri cinsiyete göre ayrım gözetmeden eşleşmiştir.

Yani, diğer özelliklerin uyumlu bir eşi tanıması gerekmediğinden, boyut, şekil, renk veya örneğin koku – cinsel davranışlarla aynı anda evrimleşmiştir.

Eş tanıma fizyolojik ve bilişsel olarak yüksek maliyetli uyarlamalar gerektirebilir. Ayrıca eş seçiminde aşırı ayrımcılık yapmak bireylerin üreme için önemli bir uygunluk maliyeti olan eşleşme fırsatlarını kaçırmasına neden olabilir. Ve böylece, günümüzde hayvanlarda cinsel davranışta çeşitliliğin, tüm cinsiyetlerin bireyleri arasında ayrım gözetmeyen çiftleşme geçmişinden kaynaklandığını varsayıyoruz.
SSB’nin hayvan taksonları üzerindeki sistematik dokümantasyonunun ve hem SSB’nin hem de DSB’nin maliyet ve fayda miktarının, şu anda yaygın olarak varsayıldığından daha yaygın ve daha az maliyetli olduğunu ortaya koyacağını tahmin ediyoruz.

Hayvanlarda SSB’nin atalarının kökenleri hakkındaki hipotezimizi sunarken, insan cinsel davranışını kavramsallaştırma hakkında hiçbir şey önermiyoruz. Asla bilim hakkında normatif tartışmalar yapmak bilimin yeri olmamalıdır.

Nitekim, insan kültürünün biyoloji çalışmaları üzerinde muhtemelen tam tersi olduğundan çok daha fazla etkisi olduğunu öne sürüyoruz. Bilim insanlarını, tarihsel olarak ve bilimsel olarak yaratıcılığı kısıtlayan kültürel normlardan ve varsayımlardan kurtulduğumuzda, evrimsel biyolojideki keşiflerin mümkün olduğunu düşünmeye teşvik ediyoruz.

Bu bağlamda, bilim insanlarının bilim ve teknoloji çalışmaları (STS) gibi bilim dallarına eleştirel mercekler uygulayan diğer disiplinlerden öğrenecekleri çok şey vardır. Bu alanlardaki bilim insanlarıyla disiplinler arası işbirliği, bilim insanlarına toplumun ve kültürün her türlü araştırma biçiminde kaçınılmaz rolünü açıklamayı öğreterek, öğretimi daha sağlam yapma potansiyeline sahiptir.

0 Yorumlar

Yorum Yaz

Yorum Yapmak İçin Lütfen Üye Girişi Yapın.

Güncel Haberler

Sosyal Medya